Vilket lyft....förskolelyftet!

Nu sitter jag här och "sällskapar" med min blogg igen då. Rätt skön avkoppling efter en dag i Uppsala och det avslutande tillfället för den första delen av kursen jag deltar i. Kursens titel var "Verksamhetsutveckling och pedagogiskt ledarskap i förskolan" och idag var det alltså dags för examination. Den skulle gå till så att vi skulle sitta i en grupp om tre och i en förbestämd ordning fokusera och ställa utvecklande och utmanande frågot till varandra.

Sist jag var i en liknande situation var när jag läste till förskollärare i mitten på 80-talet. Två av mina kurskamrater skulle vara opponenter på mitt och mina kurskaraters arbete inför resterande av klassen. DET VAR EN SKRÄCKUPPLEVELSE! Det arbete vi lagt ner så mycket jobb med och var så stolt över blev synat i sömmarna och bryskt dissat, enligt min uppfattning då och den lektionen slutade med att jag sprang gråtande ut ut klassrummet, så ledsen, så kränkt och sårad......

Så var det inte idag, jag och mina två kurskamrater lyfte varandras arbetet med dess styrkor och utvecklingsbara sidor på ett mycket ödmjukt sätt med nyfikenhet för ämnet och respekt för den som gjort arbetet. Det blev en givande dag, även om vi i gruppen var helt överrens om att vi skulle vilja gå ännu djupare in på varandras arbete...men nu räckte inte tiden till det!

Jag ska göra några ändringar och förtydliganden i min handlingsplan efter det att mina kurskamrater öppnat upp några frågor. Och inför nästa kurs ska jag försöka skärpa mig när det gäller litteraturkopplingar....lovar!

Med detta sätter jag sedan punkt för del 1 av 3 i min utbildning och konstaterar att den gett mig enormt många nya redskap till att utföra mitt uppdrag som pedagogisk utvecklingsledare, det är en utbildning som gör skillnad! Jag är oerhör tacksam att jag får vara en del av den!

Noterat av Nina


Lovar att ta tag i litteraturen bättre till nästa kurs.....lovar!